Showing: 1 - 11 of 29 RESULTS

#แคปชั่นคิดถึง นานแล้ว..ที่เขาจากไป แต่ความรู้สึกมากมายมันยังมีิอยู่ ไม่เคยจางหายไปจากตรงนี้นี้ ยังเผลอคิดอยู่เสมอ ว่าเขาคือส่วนของชีวิตที่เรามี ทั้ง ๆ ที่ในวันนี้ เธอไม่ได้ยืนอยู่ข้างๆกัน

💜 แคปชั่นบางอารมณ์ แคปชั่ …