ป้ายกำกับ: กำลังม้า 736 วัตต์ มี ค่า เท่ากับ กี่ PS