ป้ายกำกับ: 1 ลูกบาศก์เซนติเมตร เท่ากับ กี่ มิลลิลิตร