ป้ายกำกับ: 10 ตารางเซนติเมตร เท่ากับ กี่ ตาราง เมตร